Usługi

Kompleksowość i wsparcie. Poznaj jeszcze lepiej zakres naszej działalności.

W ramach prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów zajmujemy się:

 • prowadzeniem ewidencji przychodów
 • prowadzeniem rejestru zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT
 • prowadzeniem ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzaniem rocznych i okresowych sprawozdań finansowych
 • wysyłką deklaracji podatkowych w sposób elektroniczny (w tym JPK)
 • reprezentowaniem klienta w toku kontroli podatkowych, skarbowych i ZUS na podstawie udzielonych pełnomocnictw

W ramach prowadzenia pełnej księgowości zajmujemy się:

 • prowadzeniem niezbędnych ewidencji księgowych i podatkowych
 • prowadzeniem rejestru zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT
 • ewidencją środków trwałych i wyposażenia
 • rozliczeniem z US i ZUS oraz innymi instytucjami publicznymi
 • sporządzaniem rocznych i okresowych sprawozdań finansowych
 • sporządzaniem i składaniem deklaracji podatkowych w sposób elektroniczny (w tym JPK)
 • reprezentowaniem klienta w toku kontroli podatkowych, skarbowych i ZUS na podstawie udzielonych pełnomocnictw

W ramach prowadzenia ewidencji ryczałtowych zajmujemy się:

 • prowadzeniem ewidencji księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości
 • prowadzeniem rejestru zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT
 • ewidencją środków trwałych i wyposażenia
 • rozliczeniem z US i ZUS oraz innymi instytucjami publicznymi
 • sporządzaniem rocznych i okresowych sprawozdań finansowych
 • sporządzaniem i składaniem rocznych zeznań PIT i CIT
 • wysyłką deklaracji podatkowych w sposób elektroniczny (w tym JPK)
 • reprezentowaniem klienta w toku kontroli podatkowych, skarbowych i ZUS na podstawie udzielonych pełnomocnictw

W ramach obsługi kadrowo-płacowej zajmujemy się:

 • rozliczeniami wynagrodzeń
 • sporządzaniem umów o pracę i umów cywilno-prawnych
 • prowadzeniem ewidencji czasu pracy
 • prowadzeniem dokumentacji kadrowej
 • sporządzaniem imiennych deklaracji RMUA
 • sporządzaniem deklaracji PIT
 • sporządzaniem i przesyłaniem deklaracji ZUS w sposób elektroniczny
 • informowaniem o wysokości składek w formie telefonicznej lub mailowej
 • przygotowywaniem raportów na temat zatrudniania na życzenie
 • reprezentowaniem klienta w toku kontroli pod ZUS na podstawie udzielonych pełnomocnictw

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dodatkowe informacje